Celostátní odborný seminář "OTVOROVÉ VYPLNĚ"

08.10.2019 10:26

Nové trendy, ale i stále se opakující chyby realizačních firem při montážích . Vyžadujte při montáži oken a dveří aplikaci přípojné spáry. Omezíte podmínky pro vznik plísní a nebezpečných spor. Pěna bude skutečbě izolovat. Již přes 15 let se školím v souladu s platnou legislativou a technickými trendy.