Normové zásady montáže oken dle ČSN EN 73 05 40-2

v níže uvedených odkazech najdete odborné rady - doporučujeme každému zhotovileli i objednateli

 

 

Zásady pravidel a konstručních detailů naleznete na :