Otázky k montáži oken

04.01.2015 11:18

Roky dohadů o správné montáži otvorových výplní definitivně končí. 1.2014 května vešla v platnost nová a historicky první prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, jež vychází z doposud platné technické normalizační informace TNI 74 6077 a nahrazuje ji. Norma v mnoha směrech definuje, rozvíjí a upřesňuje požadavky na funkční a trvanlivé zabudování oken a dveří.Český spotřebitel by měl nyní automaticky dostat odpovídající kvalitativní standard, aniž by si o něj musel výslovně říkat.

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-okna-dvere/11293-montaz-oken-konecne-s-vlastni-provadeci-normou-csn-74-6077

Roky dohadů o správné montáži otvorových výplní definitivně končí. 1. května vešla v platnost nová a historicky první prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, jež vychází z doposud platné technické normalizační informace TNI 74 6077 a nahrazuje ji. Norma v mnoha směrech definuje, rozvíjí a upřesňuje požadavky na funkční a trvanlivé zabudování oken a dveří.Český spotřebitel by měl nyní automaticky dostat odpovídající kvalitativní standard, aniž by si o něj musel výslovně říkat.

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-okna-dvere/11293-montaz-oken-konecne-s-vlastni-provadeci-normou-csn-74-6077
Roky dohadů o správné montáži otvorových výplní definitivně končí. 1. května vešla v platnost nová a historicky první prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, jež vychází z doposud platné technické normalizační informace TNI 74 6077 a nahrazuje ji. Norma v mnoha směrech definuje, rozvíjí a upřesňuje požadavky na funkční a trvanlivé zabudování oken a dveří.Český spotřebitel by měl nyní automaticky dostat odpovídající kvalitativní standard, aniž by si o něj musel výslovně říkat.

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-okna-dvere/11293-montaz-oken-konecne-s-vlastni-provadeci-normou-csn-74-6077